Afspraak maken

Spreekuur

Voor een afspraak bij uw huisarts wordt in principe 10 minuten gereserveerd. Dit is bedoeld voor één klacht en één persoon. Komt u met meer personen tegelijk, of heeft u meer dan één klacht of vraag, maakt u dan een dubbele afspraak.

Om het spreekuur goed te kunnen regelen vraagt de assistente naar de reden van uw komst. De assistente kan ook zelfstandig adviezen geven. Deze adviezen worden vastgelegd in uw dossier en gedeclareerd volgens de richtlijnen van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De assistente is, net als de huisarts, verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Voor het maken van een afspraak kunt u de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 – 11.00 uur Voor een afspraak op dezelfde dag kunt u het beste vóór 9.00 uur bellen.

Het is mogelijk om een afspraak in de avonduren te krijgen. Meer informatie hierover kunt u bij de assistente vragen. De avonden die het betreft zijn wisselend ivm diensten en vergaderingen.

Daarnaast heeft de huisarts vanaf heden op maandag en vrijdagochtend een kort spreekuur van 7.30-8.00 uur waarbij u met één kort probleem kunt komen.

De telefoon wordt veel gebruikt en kan wel eens bezet zijn. Wij vragen uw begrip hiervoor. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden.

Digitaal afspraak maken

Binnenkort kunt u via www.MijnGezondheid.net een afspraak maken. Tot die tijd kunt u via de mail een afspraak aanvragen via info@huisartspraktijkbreezand.nl Deze methode van afspraken maken is vooral geschikt voor controle afspraken, niet voor (semi-)spoed afspraken. De afspraak kan nooit op dezelfde dag plaatsvinden, altijd een dag erna of later. Tussen 8.00uur en 9.30 beoordeeld de assistente de aanvraag. U krijgt een antwoord via de e-mail met daarin de datum en het tijdstip waarop de afspraak plaats kan vinden. Vermeld u in de e-mail duidelijk om wie het gaat door de naam en de geboortedatum op te geven. Graag ook of u een kort of een lang consult wenst (10 of 20 minuten), bij welke dokter en welke dag of tijdstip uw voorkeur heeft. Mocht dit moment al besproken zijn dan zal de assistente u een alternatief voorstel doen..

 

Huisbezoek

Huisbezoek kunt u aanvragen tot 11.00 uur.

Houdt u er rekening mee dat op de praktijk de mogelijkheden van onderzoek en behandeling groter zijn?

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.